12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Karayolu Ulaştırması Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında karayolu ulaştırması sektöründe etkin planlama ve yatırımlar, mevcut yol ağının kapasite ve ihtiyaç durumu, karayolu arz taraflı politikalar değerlendirilecek ve karayolu ulaştırmasının sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında iyileştirilmesine yönelik orta ve uzun vadeli politika ve hedefler belirlenecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Ömer ŞEKER (S) *
Serdar ÇATAKÇI

TELEFON

0312 294 63 35
0312 294 63 03

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.