12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde insani kalkınmanın başat unsurlarından biri olan sivil toplumun, sorunlarının çözümüne ve güçlendirilmesine yönelik olarak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Veysi KASSAP (S) *
Pınar ÖZEL

TELEFON

0312 294 64 55
0312 294 64 70

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.