12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen “Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu” çerçevesinde kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmaları ve güçlenmeleri için politika ve çözüm önerileri belirlenerek kadınların kalkınmada aktif rol almaları sağlanacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Pınar ÖZEL (S) *
Ayşe ÇAVUŞ

TELEFON

0312 294 64 70
0312 294 64 69

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.