12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulmasına, başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılmasına ve işgücü piyasasında dijitalleşme ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere önümüzdeki dönemde yaşanacak olan değişim sürecine uyuma katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Mehmet Tarık ERASLAN (S) *
Tüluğ Figen YILMAZ

TELEFON

0312 294 64 24
0312 294 64 54

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.