12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde iş yapma süreçlerini olumsuz etkileyen faktörler belirlenerek süreçleri kolaylaştıracak ve Türkiye’nin bölgesel anlamda yatırım çekme kabiliyetinin artırılarak bir üretim merkezi haline dönüşmesini sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Sinem KÜÇÜK (S) *
Uğur GELİR
Sevgi YALÇIN
Yunus Emre ÇOLAK

TELEFON

0312 294 62 13
0312 294 62 03
0312 294 62 44
0312 294 62 45

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.