12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, STK ve akademi olmak üzere farklı bakış açılarına sahip katılımcılarla inşaat sektörünün mevcut sorunlarına ilişkin fikir teatisinde bulunulacak, geleceğe yönelik öngörüler yapılacak ve bu öngörüler çerçevesinde çözüm önerileri ve stratejiler geliştirilerek 12. Kalkınma Planında yer verilecek sektörel politikalar ve öncelikler belirlenecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Abdullah Faruk ŞENER (S) *
Müdrike ÖNAL

TELEFON

0312 294 62 02
0312 294 62 07

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.