İmalat Sanayii Politikaları Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde ülkemizdeki İmalat Sanayiinin yapısı, mevcut durumu, eksiklikleri ve gelişim alanları kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek Plan dönemi için vizyon, hedef ve politika önerileri belirlenecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Zeynep ÖZDEMİR (S) *
Uğur GELİR
Sinem KÜÇÜK

TELEFON

0312 294 62 60
0312 294 62 03
0312 294 62 13

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.