İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları ile iklim değişikliğinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmadaki etkisi çevresel, sosyal ve ekonomik olmak üzere bütün boyutlarıyla ele alınarak ülkemizin uzun dönemli düşük karbonlu kalkınma stratejisinin belirlenmesine yönelik politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Seda CEBECİ (S) *
Feyza ELDENİZ
Tülay MORSÜNBÜL PARMAKSIZ
İnci Gözde ÖZ

TELEFON

0312 294 65 50
0312 294 65 17
0312 294 65 48
0312 294 65 19

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.