12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında Türkiye’de hayvancılık sektöründe mevcut durumun ve eğilimlerin tespit edilerek Plan döneminde olası et ve süt taleplerini karşılamaya yönelik hem hayvan varlığının hem de hayvan başına verim seviyelerinin artırılmasına katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Hakan GÜNLÜ

TELEFON

0312 294 63 12