12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Havayolu Ulaştırması Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Türkiye’de ve dünyada havayolu ulaştırmasının mevcut durumu ele alınarak uluslararası alanda rekabet güçlerinin artırılması, iklim değişikliği ekseninde sektörde alınacak önlemler ve tüm sektör paydaşlarının kullandığı kaynakların etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Eren TOKER (S) *
Çağatay Emrah ÖNGÜT
Serdar ÇATAKÇI

TELEFON

0312 294 63 71
0312 294 62 10
0312 294 63 03

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.