12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Güvenlik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında; ülkemizin güvenlikle ilgili konularda durum değerlendirmesinin yapılarak, uzun vadeli stratejik çerçevesinin oluşturulması, sürdürülebilir güvenli kalkınmasının sağlanması ve küresel düzeyde süregelen ekonomik, sosyal, çevresel, jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin/etkenlerin oluşturduğu veya oluşturabileceği tehditlerin tanımlanarak, ortadan kaldırılabilmesi amacıyla 2024-2028 dönemini kapsayan politika, tedbir ve önceliklerin belirlenmesi için öneriler geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Emine Canan SARITAŞ (S) *
Muradiye LAP
Abdullah Faruk ŞENER

TELEFON

0312 294 62 06
0312 294 62 36
0312 294 62 02

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.