12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Gübre, Tohum ve İlaçta Yerlileşme Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında temel tarımsal girdiler olan gübre, tohum ile bitkisel ve veteriner ilaç üretimi, kullanımı ve dış ticaretinde mevcut durumun ve eğilimlerin tespit edilerek bu girdilerin yurtiçinde üretimi konusunda politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Hakan GÜNLÜ (S) *
Dr. Funda BAYDU

TELEFON

0312 294 63 12
0312 294 63 42

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.