Girişimcilik ve KOBİ’ler Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde KOBİ ve girişimciliğin mevcut durumu ve potansiyel gelişim alanları ele alınarak ekosistemin bütüncül bir şekilde etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik vizyon, hedef ve politika önerileri belirlenecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Uğur EMEÇ (S) *
Uğur GELİR
Zeynep ÖZDEMİR

TELEFON

0312 294 62 15
0312 294 62 03
0312 294 62 60

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.