12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde gıda güvenliği ve güvenilirliğini olumsuz etkileyen faktörler belirlenerek kaynakların etkin kullanımının arttırılması, tüketici bilincinin güçlendirilmesi, bilgi ve verilerin güvenilirliğinin artırılmasını sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Ali Rıza DERELİ (S) *
Hakan GÜNLÜ
Mustafa ŞAHİNER
Dr. Funda BAYDU

TELEFON

0312 294 63 53
0312 294 63 12
0312 294 63 46
0312 294 63 42

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.