Gençlik ÖİK’sı ile ülke kalkınmasında önemli yeri olan gençlerin yaş, cinsiyet, ekonomik durum, aile durumu, eğitim seviyesi, yaşadıkları yer vb. ekonomik, sosyal, siyasal farklılıklarını dikkate alarak mevcut sorunlarının tespit edilmesi, bunlara yönelik çözüm ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine fırsat verecek politika önerilerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Dilek OKKALI ŞANALMIŞ

TELEFON

0312 294 64 12