Gelir Dağılımı Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme patikasının devam ettirilmesi için tüm refah bileşenlerini toplum içinde adil dağıtmaya yardımcı olacak mali ve finansal politikaların oluşturulmasının yanı sıra işgücü piyasalarında ücret adaleti ve erişimin arıtılması ile dezavantajlı kesimlerin gelirlerinin kalıcı bir biçimde artırılmasına yönelik politika önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Mihriban BİLDİR (S) *
Hakan YAZICI

TELEFON

0312 294 64 13
0312 294 64 61

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.