12. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında düzenlenen Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde finansal sistemin verimliliğini yükseltecek, başta sürdürülebilir finans ve finansal teknolojilere ilişkin hususlar olmak üzere tüm alanlarda küresel piyasalarla uyumu artıracak ve uzun vadeli kalkınma dinamiğine düşük maliyetle katkı verilebilmesini temin edecek politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Alper BAKDUR (S) *
Zeynep EROĞLU
Betül BALCI
Alper ÖZBAYRAM

TELEFON

0312 294 60 24
0312 294 61 06
0312 294 60 64
0312 294 60 21

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.