12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Fikri Mülkiyet Hakları Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında fikri mülkiyet sisteminden etkin yararlanılmasını sağlamak üzere; bu sistemin yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerine, yeni teknolojiye dayalı yatırımların artışına, fikri hak temelli yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesine ve toplamda kalkınma ve ekonomik büyümeye katkısının artırılmasına yönelik politika ve tedbir önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Hasibe IŞIKLI (S) *
Yunus Emre ÇOLAK

TELEFON

0312 294 62 12
0312 294 62 45

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.