Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında ülkemizdeki esnaf, sanatkâr ve kooperatiflerin mevcut durumu ve olası gelişme alanları kapsamlı bir şekilde ele alınarak Plan dönemi için vizyon, hedef ve politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Uğur EMEÇ (S) *
Zeynep ÖZDEMİR

TELEFON

0312 294 62 15
0312 294 62 60

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.