12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Enerji Verimliliği ve Arz Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları, temiz enerji üretimi ve enerji verimliliği ele alınacak olup bu konuların enerji dönüşümündeki rolü değerlendirilecek ve Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Ali YILDIRAN (S) *
Berna TUNCER

TELEFON

0312 294 63 20
0312 294 63 41

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.