12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Eğitimde Kalitenin Artırılması Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde, eğitime erişim ve kalitede sosyal, ekonomik ve cinsiyet açısından fırsat eşitsizliklerinin giderilerek ulusal eğitim sistemimizin uzun vadede dünyanın önde gelen eğitim sektörü haline getirilmesine yönelik reform önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Feray ELDENİZ

TELEFON

0312 294 65 05