Dış Göç Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında düzenli ve düzensiz göç, uluslararası ve geçici koruma, uyum, gönüllü geri dönüş ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ülkemizle bağlarının güçlendirilmesine ilişkin politikaların oluşturulmasına katkı sağlanacaktır

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Seyithan YILDIRAK (S) *
Meryem DİNÇ

TELEFON

0312 294 64 25
0312 294 64 19

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.