12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenecek olan Denizyolu Ulaştırması Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında denizyolu ulaştırmasının dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut durumu değerlendirilecek ve sorunların bertaraf edilmesi ile denizyolu ulaştırmasının iyileştirilmesine yönelik orta ve uzun vadede uygulanabilir hedefler ve politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

İrem ERDEMİR (S) *
Serdar ÇATAKÇI

TELEFON

0312 294 63 37
0312 294 63 03

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.