12. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında düzenlenecek Büyüme Dinamikleri ve Yeşil Büyüme Özel İhtisas Komisyonu, küresel eğilimler ışığında Türkiye’nin uzun dönem büyüme performansını artırmaya yönelik politika seçeneklerini yeşil büyüme uygulamaları öncülüğünde ortaya koyacak, sürdürülebilir bir geleceğe ışık tutacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Funda BOZKURT (S) *
Deniz ALCAN
Cemal Caner UYANIK

TELEFON

0312 294 60 46
0312 294 60 73
0312 294 60 17

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.