12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Bölgesel Kalkınma Politikaları Özel İhtisas Komisyonu kapsamında, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve bölgelerimizin dengeli, kapasiteleri ve imkânları doğrultusunda kalkınmasının sağlanması amacıyla politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Zeynep GELİCİ (S) *
Füsun ATİK BOYAR

TELEFON

0312 294 65 33
0312 294 65 11

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.