12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında Türkiye’de bitkisel üretimde mevcut durum ve eğilimler belirlenerek tarımsal arazi kullanımı, tarla bitkileri, meyvecilik, sebzecilik, kesme çiçekçilik, örtü altı yetiştiriciliği, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, tohumculuk ve girdi kullanımına ilişkin politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Gözde DALKIRAN (S) *
Hakan GÜNLÜ
Dr. Funda BAYDU

TELEFON

0312 294 63 38
0312 294 63 12
0312 294 63 42

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.