12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu kapsamında; bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkelerin idari, sosyal, iktisadi ve savunma alanlarında stratejik rolü olduğu gerçeğiyle sektörün tümüyle kendine yetebilir, küresel ölçekte rekabet edebilir seviyeye gelebilmesi ve bu kapsamda gerekli insan kaynağının gelişimi ve siber güvenliğin etkin olarak sağlanması ile yenilikçi teknolojilerden etkin bir şekilde faydalanılması için politikalar çalışılacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Mehmet Yaşar ŞAF

TELEFON

0312 294 65 25