12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları ile; mevcut Ar-Ge ve Yenilik ekosisteminin analiz edilmesi ve küresel eğilimler de dikkate alınarak ekosistemin etkinliğini artırmaya yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Emre ELGÜN (S) *
Dr. Pınar TOPÇU
Asiye KÖSEOĞLU

TELEFON

0312 294 64 63
0312 294 64 03
0312 294 64 05

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.