12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen “Aktif Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu” kapsamında yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için yaşlanma olgusu demografik, fiziksel, sosyal ve psikolojik yönleriyle değerlendirilerek, geleceğe yönelik yaşlanma politika ve çözüm önerileri ortaya konacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Ayşe ÇAVUŞ (S) *
Meryem DİNÇ

TELEFON

0312 294 64 69
0312 294 64 19

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.