Afet Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları ile bütünleşik afet yönetiminin ana unsurları olan afet risklerinin azaltılması, afete hazırlığın sağlanması, afetlere müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının etkinleştirilmesine yönelik politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Selin DİLEKLİ (S) *
İnci Gözde ÖZ

TELEFON

0312 294 65 14
0312 294 65 19

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.