12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında, adalet hizmetlerinin daha etkin sunulmasını sağlamak amacıyla, bu alanda ülkemizi daha ileriye taşıyacak yaklaşımları görmek, değişen ve dönüşen dünyada adalet hizmetlerine ilişkin yeni anlayışları değerlendirmek, mevcut sorunları ortaya koymak ve çözüm üretmek üzere, katılımcıların görüşleri toplantılarda tartışılarak öneriler oluşturulacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Gülhanım EROL (S) *
Fehmi TÜRK

TELEFON

0312 294 62 08
0312 294 62 37

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.