On İkinci Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylandı

31 Ekim 2023 tarihinde TBMM’ce kabul edilen On İkinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete’nin 1 Kasım 2023 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

On İkinci Kalkınma Planı için tıklayınız…