On İkinci Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylandı

31 Ekim 2023 tarihinde TBMM’ce kabul edilen On İkinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete’nin 1 Kasım 2023 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. On İkinci Kalkınma Planı için tıklayınız…
On İkinci Kalkınma Planı

On İkinci Kalkınma Planı için Vatandaş Anketi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlık çalışmaları sürdürülen On İkinci Kalkınma Planı çerçevesinde ilgili politika adımlarının belirlenmesine yönelik özel ihtisas komisyonları,…

Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları El Kitabı

On İkinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında kurulan özel ihtisas komisyonları ile çalışma grubu toplantılarına rehberlik edecek  “On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları…

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

On İkinci Kalkınma Planı çalışmalarını başlatan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 10 Haziran 2022 tarih ve 31862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Genelgeye erişmek için tıklayınız.