Girdi yapan plan_test

On İkinci Kalkınma Planı için Vatandaş Anketi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlık çalışmaları sürdürülen On İkinci Kalkınma Planı çerçevesinde ilgili politika adımlarının belirlenmesine yönelik özel ihtisas komisyonları, çalışma grupları gibi teknik toplantılara ilave olarak vatandaşlarımıza yönelik bir anket uygulanarak katılımcılığın geniş olarak sağlanması amaçlanmaktadır. 2024-2028 yıllarını kapsayacak 5 yıllık döneme ilişkin ülkemizin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyacak olan […]

Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları El Kitabı

On İkinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında kurulan özel ihtisas komisyonları ile çalışma grubu toplantılarına rehberlik edecek  “On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları El Kitabı” yayımlanmıştır. El Kitabına erişmek için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

On İkinci Kalkınma Planı çalışmalarını başlatan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 10 Haziran 2022 tarih ve 31862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Genelgeye erişmek için tıklayınız.