On İkinci Kalkınma Planı

On İkinci Kalkınma Planı için Vatandaş Anketi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlık çalışmaları sürdürülen On İkinci Kalkınma Planı çerçevesinde ilgili politika adımlarının belirlenmesine yönelik özel ihtisas komisyonları,…